Home About UsWorksInheritanceNewsContactObskürantizm - GLOBALİZM, EĞİTİM VE DE OBSKÜRANTİZM
Bizim ve benzerlerimiz olan ülkelerin siyasetçilerinin masa üstü notu Eğitim ve Sağlık problemleridir.Her ülke bunu kendi yapısına veya ait olduğu yada olmak istediği blok’un tarafına mütemayil bir şekilde çözmeye çalışmıştır. Bloklara göre Ulus devletlerde eğitimin kontrol altında tutulması en önemli meseledir.Dünya Bankası; “Sürdürülebilir kalkınma Eğitim’den geçer” demektedir.

> details


back